top of page

Zajęcia gordonowskie

zajęcia rozwijające zdolności muzyczne dla niemowląt i małych dzieci

Właśnie rozpoczynamy wspólną przygodę z Teorią uczenia się muzyki Edwina Eliasa Gordona. Zapraszamy na zajęcia gordonowskie znane jako gordonki. Być może twoje dziecko próbuje już na swój indywidualny sposób reagować na muzykę, a może na razie tylko uważnie słucha? Często zdarza się, że dziecko, które na zajęciach nie wykonuje zbyt wiele, przychodzi do domu i tam śpiewa lub nuci fragmenty zasłyszanych na zajęciach piosenek.

Co na temat rozwoju muzycznego dzieci mówił profesor Edwin Elias Gordon?

"Możliwość uczenia się dziecka nigdy nie jest większa niż w momencie jego narodzin."

"Krtań dziecka kształtuje się do około pierwszego roku życia. Tak więc, chociaż jest w stanie wydawać z siebie dźwięki (podobne do mowy), to jednak nie potrafi ani mówić ani śpiewać. Niemowlęta zaczynają używać swojego głosu do mowy i śpiewu dopiero wtedy, gry krtań opada. W pierwszym roku życia kompensują swoją niezdolność do śpiewania i mówienia poprzez intensywne i intencjonalne słuchanie muzyki oraz rozmów innych ludzi. Ponieważ słuchanie jest przygotowaniem do późniejszej nauki śpiewania, im więcej muzyki słyszy dziecko przed ukończeniem osiemnastego miesiąca życia, tym lepiej będzie później w stanie śpiewać, poruszać się i grać. Należy oczywiście także wziąć pod uwagę, że muzyka prezentowana dziecku powinna być różnorodna w kategorii tonalności, metrum i stylów muzycznych."

Warto wiedzieć, że każde dziecko uczy się muzyki w tej samej kolejności, przechodząc przez kolejne etapy i stadia. Czas trwania poszczególnych etapów jest indywidualny dla każdego dziecka.

Jak wyglądają etapy rozwoju muzycznego?

I etap AKULTURACJA (od narodzin do 2-4 roku życia)

1. Absorbcja - dziecko słucha i słuchowo gromadzi dźwięki muzyczne z otoczenia budując swój słownik muzyczny.

2. Reakcje przypadkowe - dziecko porusza się i paple w odpowiedzi, ale nieadekwatnie do muzycznych dźwięków środowiska (piski, krzyki, machanie nóżkami, paplanina).

3. Reakcje celowe - dziecko stara się odnieść ruch i paplaninę do muzycznych dźwięków środowiska, choć to, co wykonuje nie jest jeszcze tym samym co wykonania dorosłego.

II etap IMITACJA (od 2-4 do 3-5 roku życia)

1. Pozbywanie się egocentryzmu - dziecko rozpoznaje, że ruchy i muzyczna paplanina nie pasują do muzyki z otoczenia.

2. Przełamywanie kodu - dziecko naśladuje z pewną dokładnością dźwięki muzyczne z otoczenia, zwłaszcza motywy tonalne i rytmiczne.

III etap ASYMILACJA (od 3-5 do 4-6 roku życia)

1. Samoobserwacja - dziecko widzi brak koordynacji pomiędzy śpiewem a oddychaniem i pomiędzy śpiewnym recytowaniem a ruchem mięśni i oddychaniem.

2. Koordynacja - dziecko koordynuje śpiewanie i recytowanie z oddychaniem i ruchem.

Co jest najważniejsze, żeby dziecko czerpało z zajęć jak najwięcej?

1. Postaraj się nie mówić do dziecka w czasie zajęć. W szczególności nie mów mu, co ma robić. Każde dziecko przechodzi przez stadia rozwoju muzycznego we własnym tempie i by móc cokolwiek wykonywać, musi być najpierw dobrze osłuchane z muzyką.

2. Momenty ciszy na zajęciach są niezwykle ważne. To w tym czasie dziecko przyswaja usłyszane wcześniej melodie. Bez wyraźnego wskazania prowadzącego, nie musisz odpowiadać na prezentowane motywy. One są da dziecka, aby lepiej osłuchało się z kontekstem muzycznym danej melodii. To jeden z elementów, dzięki którym gordonki odróżniają się od innych zajęć umuzykalniających.

3. Nie zmuszaj dziecka do konkretnych reakcji na muzykę. Nie poruszaj jego rączkami ani nóżkami "do rytmu". Zamiast tego możesz poruszać się razem z dzieckiem trzymając je na kolanach lub na rękach. To również odróżnia gordonki od innych zajęć.

4. Postaraj się aktywnie angażować w zajęcia - poruszać się w płynny sposób, a jeżeli czujesz się na siłach także śpiewać i rytmizować - dziecko będzie brało z Ciebie przykład! Zajęcia, które dają dzieciom najwięcej koszyści to te, gdzie angażuje się cała sala, a nie tylko instruktor.

5. Nie zabieraj ze sobą na zajęcia zbędnych zabawek i gadżetów. Małe dzieci potrafią skupić się tylko na jednej rzeczy jednocześnie. Na zajęciach nawet uczymy osobno melodii i rytmów. Jeżeli uwaga dziecka będzie skupiona na zabawce, a często w takiej sytuacji również innych dzieci w sali, nie będzie skupiona na prezentowanych treściach muzycznych.

Co możesz zrobić w domu, aby wspomóc rozwój muzyczny dziecka?

1. Słuchaj utworów muzycznych bez słów. Postaraj się, by to czego słucha dziecko było jak najbardziej różnorodne. Możesz wykorzystać playlistę przygotowaną przez Instytut Gordonowski - https://open.spotify.com/playlist/5JBYNeRIOdVuuJKXrm07qC

2. Śpiewaj dziecku różne melodie. Twój głos jest mu najbliższy, niezależnie od tego co myślisz o swoich zdolnościach muzycznych. Lepiej jest śpiewać nawet trochę nieczysto niż w ogóle tego nie robić. Wada wymowy u rodzica nie powoduje przecież, że wystąpi ona również u dziecka. Mimo, że osłuchuje się z nią od początku swojego życia.

3. Poruszaj się wraz z dzieckiem do słuchanych melodii. Tańczcie i bawcie się razem muzyką!

4. Jeśli masz ochotę możesz też skorzystać z moich nagrań - https://open.spotify.com/artist/0hUdGFXlRTAhBjNSddtwNA - i jeśli chodzisz na moje gordonki, to zapewne już je znasz :)

bottom of page